Hur går det för bolagen med svensk spellicens?

Sedan den nya spellagen trädde i kraft den 1 januari 2019, och kravet på en spellicens infördes för att vara verksam på den svenska marknaden, så har nästan 100 bolag licensierats. Men hur går det för dem egentligen? Har de olika aktörerna på marknaden lyckats upprätthålla de kvar som ställs och vilka åtgärder har Spelinspektionen tvingats vidta för att se till att de satta riktlinjerna följs?

Spelbolagen med licens

Vid tidpunkten för den nya spellagens införande hade 56 stycken spelbolag hunnit skaffa en licens. Det kommer dock då och då nya casino sidor som erhållit en svensk spellicens och i nuläget finns det totalt 97 spelbolag som är licensierade i Sverige. 70 stycken av dessa är utfärdade för onlinespel och/eller vadhållning. 

Med tanke på hur mycket reklam man ser från olika casinon och hur ofta det tycks dyka upp nya sidor, så kan det låta lite med 70 licensierade aktörer. Det finns dock betydligt fler lagliga spelsidor i Sverige än bolag med spellicens, vilket beror på att bolagen har rätt att lansera flera sidor under en och samma licens. En del av bolagen har exempelvis över 10 registrerade nätcasinon.

Anmärkningar och varningar

Sedan införandet av den nya spellagen så har Spelinspektionen utfärdat totalt 29 stycken anmärkningar, varningar och sanktionsavgifter. 

De flesta av sanktionsavgifterna som har utfärdats har tillkommit på grund av vadhållningsspel på matcher med för stort antal minderåriga deltagare. Enligt lagen så får spelbolagen inte erbjuda spel på matcher där “övervägande andel” spelare är yngre än 18 år. Restriktionen finns till för att minska risken för att minderåriga ska påverkas att manipulera resultat. 

I övrigt är det främst brott mot bonusregler som lett till varningar och sanktionsavgifter. Det är inte tillåtet för spelbolag att erbjuda spelaren en bonus utöver vid det första speltillfället.

Även bristande kontroll gentemot Spelpaus.se har lett till flertalet varningar, samt sanktionsavgifter.

Återtagna och indragna licenser

Det är endast ett spelbolag som har fått sin svenska spellincens indragen sedan införandet av den nya spellagen. En av huvudanledningarna till den återkallade licensen var att spelare hade tillåtits att spendera summor som långt översteg deras insättningsgränser.

Utöver den indragna licensen så har fem olika bolag valt att återta sina licenser. 

I det stora hela får införandet av kravet på spellicens för verksamhet i Sverige anses ha gått bra. Det hade kunnat bli en knackig övergång från statens spelmonopol till den reglerade marknaden som vi har idag, men bortsett från några snedsteg (och ett större brott) så har införandet av lagen och licensen gått relativt smärtfritt – inte minst för konsumenterna.

About Andreas 5188 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.