Skriva testamente – 5 saker att hålla koll på

Inlägget är skrivet i samarbete med Enklaavtal.se

Vad som ska hända när det är dags att lämna detta jordeliv och gå vidare är kanske inte något de flesta människor vill gå runt och tänka på, men för ens efterlevande är det att göra dem en tjänst att se till att allt finns nedskrivet i ett testamente. Då finns det inga oklarheter och allt finns reglerat och blir lätt att följa för dina arvtagare.

Vad är ett testamente?

Ett testamente är en skriftlig handling som gör det möjligt för dig som upprättat ett testamente att tydliggöra och bestämma vad som ska hända med och vem av dina arvtagare som ska få alla dina ägodelar när du dör.

Ett testamente måste skrivas under av den som upprättar och sen bevittnas av 2 personer som själva inte är inkluderade i testamentet.

Ett testamente ska inte registreras någonstans och är giltigt från datumet det undertecknas.

Tips när du ska skriva testamente

Nedan ger jag 5 tips för dig som ska skriva testamente. Dessa har jag själv hittat i min research om hur man bäst skriver ett testamente och samlar dem här för att underlätta för andra som söker information om hur det fungerar med testamente.

  1. Testamentet ska alltid vara i skriftlig form och måste vara personligen undertecknat.
  2. Ett testamente ska med fördel utformas så att  alla de krav du har för hur arvet ska fördelas uppfylls.
  3. Uppdaterar ditt testamente med jämna mellanrum. Det är en färskvara då händelser och relationer under livets gång påverkar hur du vill fördela ditt arv.
  4. Skriv testatmentey övertydligt, det ska inte finnas utrymmer till feltolkningar.
  5. Ta juridisk hjälp för att upprätta ditt testamente för att få ett 100% säkert testamente utan risk för misstolkningar och problem för dina arvtagare.

Om du som jag tänkt att det här behöver jag inte tänka på nu eller i nära framtid. Döden är ju långt bort. Så tycker jag att du som jag ska tänka till och kanske tänka om och faktiskt ta tag i att få ett testamente upprättat redan nu. Det kan ju knappast skada?

 

About Andreas 627 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.