Är LEI-kod nödvändig för ditt företag?

En LEI-kod (Legal Entity Identifier) är en alfanumerisk kod som består av tjugo siffror och används för att identifiera företag globalt. Den LEI-kod ditt företag får är unikt och det utfärdas endast en gång. På så sätt kan du känna dig trygg att inget annat företag har samma nummer. Det finns registerkoder som handelsregistret utfärdar för att kunna identifiera juridiska personer, men det är ett helt annat register. Därför ska en LEI-kod inte förväxlas med dessa koder.

Vilka företag behöver en LEI-kod?

Alla företag som handlar med finansiella dokument, som exempelvis obligationer, aktier, FX, Forwards eller FX Swaps måste ha en LEI-kod. Har du och ditt företag däremot tänkt ta ett lån, ha fonder, pantbrev eller syssla med valutaväxling behövs ingen LEI-kod. Inte heller behövs LEI när det gäller värdepapper som är placerade i en kapitalförsäkring.

När det gäller enskilda firmor som omsätter mer än tre miljoner, är det sedan 1 november 2017 krav på en LEI-kod enligt EMIR (European Markets Infrastructure Regulation). Samma gäller för juridiska personer om de handlar med derivat, till exempel, FX Swap, FX Forward och IRS. Vill du läsa mer utförligt om detta så rekommenderar jag att du klicka dig vidare till www.leiregister.se

Hur du skaffar en LEI-kod till ditt företag

Du ansöker att företaget ska få en kod av en godkänd LEI-leverantör och dessa är inte anknutna till ett visst land. Du som har företag väljer en lämplig LEI-leverantör och på deras hemsida skapar du en användarprofil. När det är gjort fyller du i de uppgifter leverantören vill ha, och sedan inväntar du ett bevis. Därefter utställs LEI-koden och du bör han den inom högst två veckor.

Företaget får betala en registreringsavgift för att få koden, och varje år betalas en underhållsavgift. Det finns ingen bestämd summa, utan varje leverantör bestämmer själv sina priser. Det är viktigt att företaget inte glömmer bort att betala när ett år förflutit. Om företaget till exempel betalade första gången 1 januari 2020 måste avgiften betalas innan 1 januari 2021. Missar företaget att betala kan det inte handla på finansmarknaden mer. Se därför till att skaffa en automatisk uppdatering.

Som privatperson behövs inga LEI-koder, inte heller enskilda firmor med en omsättning mindre än tre miljoner. Om en enskild firma handlar med derivat måste de däremot ha en LEI.

About Andreas 5202 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.