Företagslån – något för ditt företag?

Idag skapas 4 av 5 jobb av småföretag, och att de små och medelstora företagen växer är av yttersta betydelse för såväl den enskilda företagaren som för samhället i stort. Trots det är det förvånansvärt många företag som saknar den finansiering som de behöver för att växa. Många företagare hoppas på att kunna driva verksamheten utan företagslån, men det kan vara ett misstag som leder till hämmad tillväxt och i värsta fall konkurs.

Att ha ett rejält kapital är oftast en förutsättning för att ett företag ska kunna bedriva sin affärsverksamhet. Den företagare som saknar ett ordentligt startkapital får svårt att möta kundernas behov, vilket leder till minskad försäljning. Väljer du däremot att låna pengar till verksamheten så har du möjlighet att utveckla idéer, anställa fler medarbetare och prova på nya marknader. Tar du ett större lån har du dessutom en buffert som hjälper dig genom kristiderna.

Slipp blanda ihop företagets ekonomi med din privata

En av de största fördelarna med ett företagslån är att du får möjlighet att särskilja din privata ekonomi från verksamhetens. På så sätt undviker du att låsa in dina privata besparingar, vilket gör att du har en buffert även privat. Saknar du helt besparingar så gör ett företagslån att du slipper låna pengar av släkt och vänner.

Låna för investeringar och tillväxt

Med ett företagslån vinner du tid på så sätt att du slipper spara ihop pengarna innan du gör dina investeringar. De flesta företag behöver köpa in utrustning, utöka sina affärsytor, investera i representation och satsa pengar på marknadsföring. Många företagare kommer också vilja ta in konsulter eller anställa mer personal när företaget varit igång ett tag. Med ett förmånligt lån kan du göra alla dessa saker på ett tidigt stadium och på så sätt få en stadig tillväxt. Behöver du inte spara ihop till vartenda öre i förväg så blir det dessutom lättare för dig att fokusera på kärnverksamheten. Ett företagslån kan dock vara bra även om du inte planerar att nyanställa eller skaffa utrustning under den närmaste tiden. Många företagare lånar pengar till att investera i aktier och fonder så de har ett rejält sparkapital när pandemier och finanskriser knackar på dörren.

About Andreas 627 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.