Tävla i styrkelyft

Styrkelyft är en kraftsport där man tävlar i de tre momenten knäböj, bänkpress och marklyft. I denna sport använder man sig av en skivstång med olika tyngder på, i dessa moment. Vinnare i tävlingar inom sportgrenen är den som lyft tyngsta sammanlagda vikt i alla tre moment. Man behöver inte alls ha samma vikt på skivstången i alla moment. Det är fullt tillåtet att ha olika vikter i de olika momenten.
För varje lyft har man tre försök på sig att få det godkänt och den tävlande anger själv ingångsvikt på tyngden inför varje moment. Efter varje försök får den som tävlar välja fritt om tyngden ska vara densamma vid omförsök (vid de tillfällen som inte lyftet klarades av) eller om vikten ska ökas. Däremot får viktens tyngd aldrig minskas.

I styrkelyfts-tävlingar delas alla in i lagom stora grupper som oftast är baserat på viktklasser, det vill säga utefter individernas personliga kroppsvikt. Dessa grupper utför sedan lyften i turordning. Det första momentet i tävlingar är knäböj och alla i gruppen utför först sitt första försök, sedan gör man andra försöket och sist det tredje. Man kan inte hoppa till försök nummer två om inte alla tävlande i gruppen har utfört sitt första lyft-försök.
Finns det flera grupper på tävlingen ska alla grupper genomföra försöken innan man fortsätter med nästkommande moment som är bänkpress. Även i det momentet går det till på samma sätt som i knäböj. Alla gör varsitt försök tills alla tre försök är utförda. Finns det fler grupper även i detta moment, gör alla grupper sina försök innan man går vidare till momentet marklyft.

I styrkelyft delas man in i viktklasser inför tävlingar men man delas även in i kön och ålder. Viktlasser för kvinnor är från 47 kg upp till över 84 kg. För män gäller viktklasser från 59 kg upp till över 120 kg.
Värt att upprepas igen; viktklasser är alltså vikten på personen själv som tävlar och inte tyngden på skivstången.

De olika åldersklasserna gäller samma för både kvinnor och män och betyder följande:

  • 14-18 år= Ungdom
  • 19-23 år=Junior
  • 23-40 år=Senior
  • 40-49 år=Veteran 1
  • 50-59 år=Veteran 2
  • 60-69 år=Veteran 3
  • 70+ år= Veteran 4

Seniorklassen kallas även för den ”öppna klassen” och där får alla åldersgrupper deltaga. Vikt -och åldersklasser är detsamma även internationellt inom IPF (International Powerlifting Federation).

Vilka vikter gäller då för att få tävla? Ja, den lägsta vikten man får välja är 25 kg i knäböj och bänkpress men 45 kg i marklyft. Möjligen kan man få välja en lägre vikt i marklyft om tävlingsarrangören har 45 cm vikter på 2,5 kg eller 5 kg.

Man behöver inte vara stark för att träna styrkelyft utan man blir stark av denna träning.
Att tävla inom denna sportgren kanske är mer roligt än andra sporter, då man som individ får pressa sig själv mer på annat sätt för att slå personbästa. Kanske är det också mer utmanande att stå på ett lyftarpodium med publikens ögon på sig att försöka klara av ett lyft med tung vikt på.
Att dessutom tävla inom denna sport kanske inte alltid heller behöver betyda att klå andra utan faktiskt enbart för egen del att hela tiden bli bättre och slå sina tidigare resultat.

Styrkelyft är en sportgren som är här för att stanna!

About Andreas 5188 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.