5 sätt att motivera andra

Motivera andra

Motivation handlar mycket om att lära känna människor runt omkring dig. Vad driver dem, vad gör dem glada och vad får dem att ge det där lilla extra. Att du ser dig själv som en entreprenör innebär troligen att du insett vad som motiverar dig, om du är intresserad av att motivera andra som du arbetar med. Fortsätt då att läsa denna artikel.

Som egenföretagare är det du som är chef. Något som du dock bör akta dig för, är att utse dig själv till enväldig härskare och bete dig som en tyrann. Tyranni föder bara rädsla och bitterhet bland dina anställda och affärspartners, och även fast du kanske tror att det ger resultat så är det inte hållbart långsiktigt. När människor tröttnat på dig byggs ett hat upp, och allt vänder sig emot dig.

En vis entreprenör vet att hans anställda och affärspartners är hjärtat i hans företag, och att utan motiverade och entusiastiska medarbetare så kommer företaget inte långt.
Din egna förmåga att hantera och uppmuntra dina medarbetare på ett personligt plan, kan hjälpa dig och ditt företag en bra bit på vägen till framgång.

Var en förebild
Som entreprenör målar du upp den bild du själv vill av dig och ditt företag för andra entreprenörer, kunder och övriga att beskåda. Gör själv det du predikar. Om du själv inte är motiverad till 100%, förvänta dig då inte att alla andra kommer att vara det. Var entusiatisk. var motiverad och du kommer att inspirera männsikor runt omkring dig att också vara det.
Kom i tid, klä dig rätt, arbeta glatt och hårt. Gör och var allt som du vill att andra också ska göra och vara.

Kommunicera
Direkt interaktion med dina medarbetere är en mycket viktigt del i din roll som ledare, och är något som måste skötas regelbundet. Genom att ofta genomföre diskussioner med dina medarbetare förbättrar garanterat er relation. Med hjälp av vad du får fram i dessa situationer kan du också få reda på vad det är som motiverar dem att arbeta hårdare.

Erbjud incitament
Ett incitament eller en belöning behöver inte nödvändigtvis vara pengar. Ibland är den bästa belöningen något som det ligger mer tanke bakom och som verkligen visar din uppskattning för dina medarbetare. Erbjud dina medarbetare gåvor så som konsertbiljetter eller middagsbjudningar, när det uppnåt ett uppsatt mål. Ett tips för att göra det mer spännade är att hålla belöningen hemlig tills målet är uppnått.

Bra jobbat!
Ett annat sätt för dig att uppmuntra dina medarbetare när ni har åstadkommit något bra tillsammans i företag, är att fira det. Det kan vara väldigt enkelt eller avancerat – beställa pizza till kontoret eller kanske anordna en stor fest för alla inblandade. Visa dina medarbetare hur stolt du är över dem, och att de är en stor tillgång för dig.

Vänlighet och respekt
Som nämt ovan är det viktigt att du håller dig på dina medarbetares nivå och inte svävar iväg till högre höjder. Dock så är det fortfarande du som är chef och leder ditt företag, och gränserna är ibland svåra att tyda. Behåll en personlig nivå på din relation till dina medarbetare och balansera in din roll som chef och var tydlig med vad det är som gäller. Med vänlighet och respekt så kommer du långt och du kan förvänta dig samma beteende tillbaka.

About Andreas 5209 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.