Snus i EU och Sverige – nya regler och marknadsutveckling

Det svenska snuset har under lång tid befunnit sig under stark press från EU:s lagstiftande organ. Försäljning av snus är som bekant helt förbjudet inom EU sedan 1992, vilket ställt till mycket förtret för många semestrande svenskar. Visserligen är det lagligt att ta med snus för eget bruk till andra EU-länder, men särskilt vad gäller längre resor kan frågan om vad som är en rimlig mängd för eget bruk orsaka problem i tullen för högkonsumerande svenska snusare.

Den generation svenska snusare som var med när det begav sig för det svenska EU-inträdet, vet dock att det hade kunnat vara mycket värre än så. I samband med Sveriges EU-medlemskap utarbetades nämligen ett svenskt snusundantag, vilket innebar att Sverige fick tillstånd att frångå EU:s strikta förbud mot rökfria tobaksprodukter som snus. Detta var en het potatis i den svenska EU-debatten, och många analytiker menar att Sverige sannolikt inte gått med i EU om det inneburit att svenskarna blivit av med sitt snus.

Skatter och avgifter på snus – gäller det svenska undantaget?

Som tur är för snuskonsumenter och producenter som swedishmatch.se har det svenska undantaget för olika typer av snus överlevt i flera decennier. Det kan dock finnas anledning att hålla ett öga öppet för eventuella förändringar i lagstiftningen kring snus, såväl på nationell nivå i Sverige som på EU-nivå.

Många menar att EU bedriver ett aktivt arbete mot det svenska snuset. Det finns inga tecken på att det svenska undantaget för snus skulle vara i farozonen, men det kommer regelbundet rapporter om nya paragrafer i lagstiftningen som påverkar svenska snustillverkares arbete på olika sätt. Ett återkommande tema är höjda skatter på tobaksprodukter.

Oavsett det svenska undantaget hör snus till den stora gruppen tobaksprodukter där även cigaretter ingår, och EU menar att de har möjlighet att påverka även den svenska snusmarknaden genom att lagstifta om tobaksprodukter generellt. Detta är dock något som varit uppe till debatt internt i Sverige, eftersom en eventuell skattehöjning på snus på den nivå EU sägs vilja göra skulle ha mycket stor påverkan på priset av en dosa snus. Den som är intresserad av snus gör klokt i att följa denna utveckling noggrant, eftersom stora förändringar kan ske på kort tid.

Vitt snus också en del av det svenska undantaget

En slamkrypare när det kommer till snus är den nya typen av tobaksfria nikotinpåsar som säljs under namnet vitt snus. Den här produkten innehåller alltså ingen tobak, och har blivit ett populärt val bland till exempel rökare och snusare som vill ha ett nikotinhaltigt alternativ till tobakssnus och -cigaretter.

På vissa sidor på internet kan man få uppfattningen att EU:s försäljningsförbud inte gäller vitt snus, eftersom det inte handlar om en tobaksprodukt. Detta är dock felaktigt. Vitt snus är än så länge endast tillgängligt för laglig försäljning inom EU i Sverige, och faller alltså också in under det svenska snusundantaget.

Nya svenska regler för nikotinfria tobaksprodukter

Det vita snuset har i högre grad än traditionellt snus marknadsförts mot yngre kvinnor, och har också funnit en stor publik i denna målgrupp. För att tillgodose önskemålen hos denna kundkrets har många fabrikanter valt att använda tillsatser av olika slag som fått det vita snuset att börja nosa på marknaden för kosttillskott.

På detta område kommer dock förutsättningarna på marknaden förändras under 2023, eftersom Sverige valt att skärpa produktkraven för tobaksfria nikotinprodukter. Från och med 1 januari 2023 kommer det inte längre vara tillåtet att tillsätta vitaminer eller andra ämnen som kan ge intrycket av att produkten är hälsofrämjande. Inte heller kommer det vara tillåtet att tillsätta koffein, taurin eller andra typer av energihöjande ämnen till vitt snus.

Sverige väljer även att säkra produktkvaliteten för de svenska konsumenterna av vitt snus under 2023. I samma veva som förbudet mot vitaminer och liknande tillsatser träder i kraft, ställs det även krav på att endast ingredienser som har vad som kallas för “hög renhet” får användas i tillverkningen av tobaksfria nikotinprodukter. Utöver nikotin får heller inte vitt snus innehålla några ämnen som kan anses hälsofarliga.

About Andreas 5188 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.