Skatt för enskild firma

Du har haft tankar om att starta en enskild firma, men har så långt bara en revolutionerande idé för ditt företag.

Men hur fungerar skatt, avgifter, moms och andra byråkratiska element när det kommer till företag?

I denna artikel skall vi ge en snabb införing i vad som gäller när det kommer till företagsskatt. Eller så kallad F-skatt/FA-skatt.

F-skatt

Just företagsskatten är det första du måste ha på plats, oberoende av vilken företagsform du väljer.

F-skatten gör i praktiken att du kan fakturera dina kunder och ta betalt för varor och tjänster.

Så kallad FA-skatt skall man ansöka där som man har en anställning vid sidan om sitt företag.

Även om Sverige anses ha en ganska hög skattenivå läggs det i allt högre grad till rätta för småföretagare jämfört med många andra EU-länder.

Detta kommer som ett resultat av att man insett att ett blommande industri av växande företag underbygger den totala ekonomin i landet.

Därför ges det gynnsamma skattevillkor för dom olika företagsformerna.

F-skattsedeln fylls i baserat på förväntat inkomst, men det är här viktigt att man vet vad man gör för att ansökan skall godkännas, och å andra sidan så man inte blir pålagd preliminär beskattning, eller skatt på förhand.

Preliminärskatt

Där som man skulle fylla i en för hög summa i sin F-skattansökan, och sen inte uppnår den förväntade vinsten riskerar man en beskattning som är oproportionerligt hög. Från dag ett.

Av den anledningen väljer många att fylla i en lägre summa, och löper då risken för avslag på sin ansökan då den kanske inte tas på allvar.

Just på grund av detta väljer många att anlita extern experthjälp angående skatt för enskild firma för att se till att det blir korrekt.

En annan faktor att tänka på är att när det kommer till skatt på vinsten i ett företag ligger denna på 21-22%, oberoende av om du har en enskild firma eller ett aktiebolag.

Vinst, eller resultat beräknas som inkomster minus kostnader för företaget, och blir grundlaget för hur du beskattas.

Dock finns det så kallade planeringsverktyg man kan nyttja sig av för mer gynnsamma skattevillkor.

I princip har man 3 möjligheter för hur man beskattas i en enskild firma:

  • Antingen lägga in resultatet i företaget och skatta för det som företagssparande.
  • Skatta för det som kapitalinkomst där som du vill använda resultatet för privat bruk.
  • Ta det ut som lön, vilket innebär att du skattar för det som näringsinkomst.

F-skatten i en enskild firma betalas med samma belopp varje månad, eller kvartalsvis.

På det sättet blir det enklare att kunna Investera pengar på ditt sätt

Dock kan man ändra sin inkomstdeklaration där som man märker att driftsresultatet inte blir som förväntat.

Kortfattat kan man säga att det man skattar för i enskild firma är:

  • Egenavgifter, som sociala avgifter, pension etc.
  • Kommunal skatt.
  • Moms.

Baserad på detta blir det en individuell vurdering hur du väljer att skatta för att så kunna  Investera pengar på ditt sätt ut från dom förutsättningar och den vision du har för ditt företag.

Moms

När det kommer til moms är denna en statlig skatt alla företag är skyldiga att registrera sig för där som man säljer momspliktiga varor.

Som enskild näringsidkare registrerar man sig för moms samtidigt som man registrerar sin F-skatt.

När ens ansökan är godkänt får man ett momsregistreringsnummer, eller VAT-nummer.

Detta är baserat på företagets organisationsnummer, som för en enskild firma är det samma som idkarens personnummer.

Normalt sett ligger momsen på 25% för varor och tjänster, men varierar något från bransch till bransch.

Vissa branscher såsom utbildning, banktjänster och sjukvård är momsfria, och slipper därmed betala moms.

Andra momssatser beroende på bransch är: 

12% för (restaurang-och cateringtjänster, livsmedel, försäljning av konstverk samt camping och rumsuthyrning). 

Eller 6% för (Tidningar, böcker, broschyrer, persontransporter, vissa entréavgifter samt biblioteks- idrotts- och museiverksamhet).

Där som du beräknar att din omsättning under det första räkenskapsåret kommer vara under 30 000 kr exklusive moms kan du bli befriad för moms.

Observera att detta är helt frivilligt. Dock kan inte momsbefriade företag göra avdrag för ingående moms i momsdeklarationen.

Likaså, om din omsättning blir högre än 30 000 kr exklusive moms skall du fylla i en ansökan om momsregistrering hos Skatteverket.

Varpå den första momsdeklarationen deklareras den delen av inkomsten som överskrider 30 000 kr.

Bokföring

En av punkterna som de flesta ny- och småföretagare fruktar mest är bokföring och redovisning.

Men sanningen är att om man har en enskild firma har det idag blivit mycket enkelt att sköta detta.

Genom att använda sig av ett bokföringsprogram kan man enkelt vara sin egen revisor i starten och spara värdefulla kronor.

Ett bra program låter dig fakturera, lägga in kvitton och betala ut löner på ett enkelt sätt. Dom flesta program fungerar lika bra på både mobil och dator.

Ett bokföringsprogram som varmt kan rekommenderas är Fortnox, som erbjuder en komplett webbaserad lösning för din bokföring.

Dom erbjuder också en mycket bra support som mer än gärna hjälper och lär dig hur du sköter din bokföring.

Summering

Då har vi gjort en liten sammanställning av skatt för enskild firma, och hoppas du har blivit lite klokare på ämnet.

 ven om detta är området många har lite reservationer mot när det kommer till att starta företag. Men det behöver inte alls vara så svårt.

Det finns även företag som har specialiserat sig på att hjälpa folk med rådgivning, men också dom som sköter hela registreringsprocessen åt dig och ser till att alla ovannämnda faktorer blir korrekt.

Va inte rädd för att be om hjälp av någon som erfarenhet på området och i sin tur ser till att du får den erfarenheten du behöver.

About Andreas 626 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.