Regeringen vill förlänga de tillfälliga åtgärderna

2020 har minst sagt varit ett svängigt år på de flesta fronter, inklusive på spelmarknaden. Under våren, när det rådande världsläget gjorde att många var tvungna att arbeta hemifrån eller blev permitterade, så noterade regeringen en ökad aktivitet på nätcasinon. Med tanke på det oroliga ekonomiska läget, med ökad risk för sjukskrivningar och arbetslöshet, föreslog regeringen tillfälliga åtgärder på spelmarknaden. Syftet med dem var att stärka spelansvaret i en tid när fler är ekonomiskt utsatta än tidigare.

Förordningen trädde i kraft den 2 juli och var tänkt att gälla året ut, men nu har regeringen föreslagit att man ska förlänga dess giltighetstid. 

Vilka är åtgärderna?

Den införda förordningen består av tre åtgärdspunkter som verkar för att spelare ska löpa mindre risk att spela bortom sin ekonomiska förmåga. Åtgärderna riktar sig huvudsakligen mot spel på casino på nätet, men hänvisar även till spel på värdeautomater. 

Åtgärderna fokuserar på striktare insättningsgränser och bonusar, samt tydligare gränssättning för speltid från spelarnas sida. Mer specifikt innebär detta att taket för insättningar numera uppgår till max 5 000 kronor i veckan, att bonusar inte får överstiga ett värde på 100 kronor och att spelare måste ange tidsgränser för hur lång tid de avser att spela. 

Varför vill staten förlänga giltighetstiden? 

Förordningen var som nämnt tänkt att vara giltig fram till och med årsskiftet, men den 10 november föreslog staten och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) att den istället ska gälla till sista juni 2021.

Regeringen motiverar sitt förslag med att utvecklingen av det rådande världsläget innebär fortsatta risker på spelmarknaden. Shekarabi betonar särskilt behovet av att minska riskerna för de mest sårbara konsumenterna.

Vad tycker spelbolagen?

Förslaget om en förlängd giltighetstid för de tillfälliga åtgärderna är ute på remiss fram till 23 november, och regeringen kan sannolikt förvänta sig en blandad respons. I samband med att åtgärderna presenterades i våras så stöttades förordningen bland annat av instanser som Konkurrens- och Konsumentverket.

Från aktörerna inom spelbranschen så var tongångarna inte riktigt lika uppmuntrande. I jämförelse med många andra marknader runt om i världen så är de svenska spellagarna redan relativt strikta, vilket bland annat påtalades av Spelbranschens Riksorganisation (SPER). SPER menade då att det regelverk som vi hade i Sverige innan den tillfälliga förordningen trädde i kraft redan var tillräckligt.

Det bör också nämnas att flertalet av de instanser som ställde sig bakom förordningen under våren och sommaren även uppmanade till ännu hårdare restriktioner. Ovan nämnda Konsumentverket önskade bland annat att man skulle förbjuda bonusar helt och hållet, och Stödlinjen ifrågasatte hur god effekten av de föreslagna åtgärderna faktiskt skulle bli. 

Jämfört med många andra branscher som har gått på knäna under 2020 så har spelbranschen klarat sig relativt bra – åtminstone delarna som existerar online. Med det sagt så är den fulla påverkan av den tillfälliga förordningen ännu inte helt klarlagd, och det lär finnas en oro bland spelbolagen över vad ytterligare sex månader av strikta restriktioner kommer att innebära för dem. 

Huruvida regeringens förslag kommer att gå igenom eller inte återstår att se, men med tanke på utvecklingen i världen så talar det mesta för att en förlängning av åtgärderna kommer att klubbas igenom.

About Andreas 5180 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.