About Andreas 5188 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.