Vad är egenutgivning?

Drömmen om att bli författare är stor hos många och med dagens teknologi är den till synes allt mer uppnåelig! Tack vare e-bokhandeln, digitala tryckerier och internet i allmänhet kan man nuförtiden ge ut sina alster snabbt och billigt och alltfler människor väljer att publicera på egen hand.

Egenutgivning – den nya trenden

Egenutgivning går alltså ut på att man gör allt själv! Vare sig man är musiker eller författare väljer man att göra jobbet på egen hand istället för att kontakta ett skiv- eller bokförlag. Om man har skrivit en bok ser man till att den är redigerad och korrekturläst, har en bra layout och att den marknadsförs på ett tillfredställande sätt. Allt det som ett traditionellt bokförlag annars hade genomfört!

Mycket att tänka på

Vid första anblicken kan det verka lätt att bli en själpublicerad författare, och många föreställer sig att de ska få uppleva fenomenet E.L. James! Om namnet inte låter bekant är hon den brittiska författarinna som ligger bakom ”Femtio nyanser” böckerna. James började inte sin karriär via något bokförlag, utan lade ut sina texter på nätet och har sedan dess blivit både världsberömd och miljonär på sina erotiska skriverier.

Riktigt så lätt är det dock inte och som egenutgivare bör man ta följande faktorer på största allvar och tänka igenom om man kan klara av dem:

  • Redigering och korrektur. Det finns en anledning till att bokförlagen har professionella redigerare och korrekturläsare som kan bedöma om handlingen håller och om språket är korrekt. Som läsare lägger man genast ifrån sig en bok med för många stav- och grammatikfel. Redigering är inget man bör göra själv, utan man bör anlita en frilansare eller åtminstone ett par vänner som kan hjälpa till.

 

  • Omslag och layout. En boks layout består av hur texten skall se ut, till exempel typsnitt och storlek, liksom hur den ska placeras på sidorna, med hur stora marginaler etc. Till det kommer eventuella bilder och diagram. För att en bok ska vara lätt att ta till sig bör texten vara klar och symmetriskt upplagd. Även här kan man med fördel anlita en frilansare. Omslaget är också viktigt då det är bokens ansikte utåt! En akademisk studie har exempelvis inte samma omslag som en kioskroman!

 

  • Publicering och marknadsföring. Man kan välja att lägga ut sin text enbart i digital form, att trycka ett visst antal fysiska exemplar eller att anlita en ”print as you go service”, där böckerna trycks och skickas efter att de beställts. Sedan måste man marknadsföra sig genom bland annat annonser eller kanske genom att blogga och visa framfötterna i sociala medier.

 

Det positiva med egenutgivning

De främsta anledningarna till att människor väljer egenutgivning är att de vill vara helt självständiga eller att de inte kan eller vill gå via ett bokförlag. Man kanske är rädd för att bli avvisad eller redan har blivit det ett antal gånger. Egenutgivning kräver tid och energi liksom en stor portion discipling och hängivelse, men om man lyckas så är det helt av egen förtjänst!

About Andreas 5199 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.