10 anledningar till att öka ditt företags Internetnärvaro

Det finns än idag många företag som inte tagit steget ut på Internet. Detta är företag i alla dess storlekar, och även fast de har en webbplats så har denna inte utvecklats något sedan de köpte den där html-sidan för 40 000 kr 1997. Idag handlar Internetnärvaro om så mycket mer än bara en webbplats, även fast det är en bas för ditt företags närvaro på webben.

Idag spelar till exempel också ditt eget och ditt företags engagemang i sociala nätverk på Internet en mycket stor roll, att du finns representerad där den potentiella kunden finns. Den sociala webben ställer mer krav på dig, men öppnar samtidigt fler dörrar för affärer och avslut än tidigare.

Så vad finns det för anledningar till att du ska lägga mer tid på att utveckla din Internetnärvaro?

Transparens
Som det ser ut idag har det blivit mer och mer viktigt att vara ett öppet företag, och med det menar jag inte att din butik bör vara öppen längre, utan jag pratar om transparens. Att inte dölja något bakom ytan, visa vad ditt företag gör, hur ni gör det och varför ni gör det. Med Internet blir detta möjligt. Ett lysande exempel på ett steg i rätt riktning är att starta en företagsblogg, där du kan öppna en dialog mellan dig och dina kunder där du förmedlar ett budskap som dina kunder kan bemöta med frågor, funderingar och förslag.

Skapa närvaro
Oavsett om du är den lilla målerifirman i Åmål eller det börsnoterade företaget i New York så är det väldigt viktigt att finnas tillgänglig där dina potentiella kunder letar efter dig. År 2008 är denna källa för information Internet. Utan en tillräcklig närvaro på Internet så förlorar du kunder, vare sig det handlar om 10 kunder i månaden eller 1000 kunder om dagen så är den lilla investering som krävs för att skapa sig en tillräcklig närvaro på Internet värd varenda krona.

Gör din företagsinformation sökbar
Vare sig kunden är ute efter dina öppettider eller vill veta ditt telefonnummer så bör dessa uppgifter vara sökbara på Internet. Med sökbart menar jag att vare sig den poteniella kunde söker på Google, Hitta eller någon annan sökmotor så bör de får fram denna information gärna med företagets egna webbplats som källa. Fundera på vad som bör vara intressant för dina kunder att hitta, och gör det tillgängligt på webben.

Bli mer tillgänglig
Internet är öppet 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Med en webbplats kan alltså kunden få fram information om ditt företag eller handla från din butik, utan att ta hänsyn till dina telefon- eller öppettider.

Öka möjligheten till nätverkande
Via webben så öppnas många kanaler till kommunikation och där med även möjligheten till att nätverka ovh bygga kontakter med kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Din webbplats kan du jämföra med att lämna ut ditt visitkort till ett par miljoner personer på en gång. Det är dock inte alla som kommer ihåg att ta upp det ur sin ficka innan de tvättar byxorna. Precis som i verkliga livet, men det rör inte dig, för de som är intresserade kommer ihåg att göra det.

Öka din försäljning
Som nämnt så finns det ett antal miljoner nätsurfare, tillika konsumenter som dagligen använder Internet. Och det ofta för att göra något slags inköp. Genom att öppna en nätbutik får du en otrolig uppsving i antalet potentiella kunder, och även fast inte alla kommer att handla i din butik så öppnar du möjligheten för det.

Om du har en produkt som inte går att direktsälja i en nätbutik så är det inte kört för det, din webbplats och andra resurser på Internet blir en väldigt fin marknadsföringskanal för dina produkter.

Minska kostnader för kundtjänst
Med hjälp av din webbplats så kan du göra information, som dina kunder ofta eftersöker tillgänlig och med det undvika att kunderna ringer eller mailar för att få ett svar. Tack vare detta så kan du minska dina kostnader för just kundtjänst.

Det finns också sätt att effektivisera din kundtjänst med hjälp av webben, med till exempel ett system för att hantera ärenden direkt på Internet via din webbplats. Där både du och din kund kan följa upp ärendet och återkoppla om så behövs. Utifrån ett system som beskrivet ovan kan du också få fram information att lägga ut på din webbplats, så att du förmodligen slipper svara på den frågan igen.

Få värdefull feedback
Förutom den stora delen med kundtjänst så är din webbplats också en utmärkt kanal för att låta dina kunder ge dig feedback. Vare sig det sker öppet eller i kommunikation mellan dig och din kund, så har du chansen att lätt bemöta feedbacken om så behövs.

Nå ut till media
Via din webbplats kan du förmedla till exempel press releaser och produkt releaser som kan vara intressant för media.

Konkurrera mera
Med en webbplats och marknadsföring på Internet, så ökar du som småföretagare möjligheten att ta marknadsandelar och mer på allvar konkurrera med internationella jättar.

About Andreas 5209 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.