Tobaksfritt snus

Snusprodukterna har under senaste åren utvecklats otroligt mycket, det finns numera tobaksfritt snus och nikotionfritt snus. Dessa har ökat otroligt i popularitet och du har förmodligen sett någon i din vänskapskrets med dessa snusdosor.

Vad är tobaksfritt snus?

Tobaksfritt snus, vad du också kan kalla en ”nikotinpåse”, är en tobaksfri produkt som är utformad för att leverera nikotin genom tandköttet. Den kom först ut på de globala marknaderna i början av 2000-talet, som en naturlig utveckling av redan etablerade nikotinprodukter i form av snus.

Tobaksfritt snus är ett alternativ till traditionellt snus. De innehåller nikotin som normalt utvinns ur tobaksplantor men i stället för tobak är påsarna fyllda med växtfibrer och aromer. Varje påse innehåller nikotinextrakt och fyllmedel. De flesta märken av snus lägger också till olika smaker till sina recept som till exempel pepparmint och fruktsmaker.

Visuellt skiljer sig produkten inte från tradtionellt snus i påse, förutom att den är vit i stället för brun på grund av avsaknaden av tobak.

I nikotinpåsar utvinns nikotinet från Nicotiana tabacum-plantan och kristalliseras till nikotinsalt, men själva växten ingår inte i slutprodukten. Detta gör produkterna helt tobaksfria eftersom de inte innehåller någon del av tobaksplantan.

Finns det hälsofördelar med tobaksfritt snus?

Jämfört med cigarettrökning är användningen av snus förknippad med betydligt färre hälsorisker. Tobaksfritt snus, som är rökfria och tobaksfria, består av en nikotininnehållande cellulosamatris inuti en fiberpåse. Det liknar snus i utseende och användning, men är alltså helt utan tobak och det betyder att hälsoriskerna med tobak och produkter som innehåller både tobak och nikotin försvinner för dessa snusare.

Även om det med all säkerhet alltid behövs mer forskning på området så visar de undersökningar som gjorts att tobaksfritt snus som nikotinkälla ger lägre exponering för gifter för de som nu får sitt intag via cigaretter, de rökare som söker ett alternativ till cigaretter kan med fördel använda dessa som ersättare. Det faktum att de liknar traditionellt snus när det gäller utseendet och användningen, men är fritt från tobak, har lägre toxiskt innehåll så innebär denna snuprodukt mindre hälsorisker än vanligt snus när rökare övergår till att enbart använda dem. Samma gäller så klart för snusare som vill gå över till en tobakfri produkt, likheten gör övergången mycket lättare.

En annan fördel med nikotinpåsar jämfört med snus är att denormalt är helt vita, så de ger inga fläckar på tänderna som vissa andra snusvarianter.

About Andreas 5180 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.