Regeringen föreslår spelinsättningsgräns

Regeringen har presenterat ett lagförslag vilket har till syfte att minska spelandet på framförallt online-casinon. Det är fråga om en tillfällig lagstiftning och det råder delade meningar om vilka effekter som de nya reglerna kommer att ha på spelandet, framförallt vad avser casinon med snabba insättningar och uttag.

Under Corona-krisen har det minskade utbudet av spel som inte tillhandahålls via Internet lett till att konsumenterna alltmer spelar på online-casinon. Detta är något som enligt regeringen kan leda till ett ökat spelberoende hos många spelare. I syfte att bromsa denna utveckling har regeringen därför presenterat ett lagförslag med en antal åtgärder för att begränsa spelandet online.

De åtgärder som regeringen föreslår innebär följande:

  • spelare får som högst sätta in 5 000 kronor till sitt spelkonto per vecka och gränsen för förluster på värdemaskiner ska vara densamma,
  • det ska vara obligatoriskt att ange gränser för speltiden på online-casinon och
  • bonusar som delas ut av online-casinon får som högst uppgå till ett belopp om på 100 kronor.

Kritik mot lagförslaget

Lagförslaget har lett till omfattande kritik från många aktörer på spelmarknaden. Bland annat ifrågasätts att Corona-krisen skulle vara anledningen till det ökade spelandet. Intresset för spel på casinon med snabba uttag ökade i popularitet redan före Corona-krisen, varför lagstiftningen därmed riskerar att skjuta vid sidan om målet.

En annan kritik som riktas mot förslaget är att reglerna endast kommer att gälla för spelbolag med svensk spellicens. Detta innebär att många spelare som vill spela på casinon med snabba uttag kommer att söka sig till spelbolag utan svensk spellicens. Detta är något som är till nackdel för såväl spelarna vilka i princip inte har något som helst skydd när de spelar hos bolag utan svensk spellicens, och spelbolagen som därmed kommer att tappa intäkter. Dessutom innebär det att staten riskerar att införa en lagstiftning som snarast ökar risken för konsumenterna istället för att skydda dem.

Följderna för casinon med snabba uttag och insättningar

Det är för tillfället inte säkert att lagstiftningen kommer att gå igenom, men skulle den göra det är det möjligt att den – i vart fall på kort sikt – kommer att få negativa konsekvenser för casinon med snabba uttag och insättningar. På längre sikt är det mer tveksamt om de nya reglerna kommer att få någon större effekt.

Spelmarknaden har alltid varit duktig på att anpassa sig. De spelare som vill spela på casinon med snabba uttag och andra liknande spel kommer att finna nya vägar för sitt spelande. Dessutom är de nya reglerna tillfälliga och kommer endast att vara gällande från och med den 1 juni 2020 till årets slut. Därefter upphör reglerna att gälla och såväl spelare som spelbolag kan återvända till spelbordet på samma villkor som gällde före de nya reglerna.

About Andreas 5199 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.