Jämföra försäkringar

De flesta av oss har ett antal olika försäkringar. Vi har först och främst en hemförsäkring och sannolikt även en bilförsäkring eller någon annan form av fordonsförsäkring. Därutöver är det vissa av oss som även har en skade- och livförsäkring samt varför inte även en båt- eller en djurförsäkring. Eftersom försäkringar är något man betalar för blir det snabbt belopp att räkna med som man betalar för sina försäkringar. Den som vill ha kontroll på sin ekonomi gör därför bäst i att även ha kontroll på sitt försäkringsskydd.

Konsten att välja rätt försäkring

Att välja rätt försäkring upplevs av många som att utforska en djungel. Det är inte en felaktig beskrivning. Det finns en uppsjö av försäkringar och ingen försäkring är den andra lik. Alla försäkringar har sina respektive villkor och sina särskilda premier. Det är i det närmaste en omöjlig uppgift att själv gå igenom och jämföra alla dessa försäkringar med varandra. Att välja rätt försäkring är en konstform i sig och något som få av oss behärskar.

Verktyg för att jämföra olika försäkringar

Som tur är det finns det idag webbplatser som som gör det betydligt enklare att jämföra olika försäkringar. Ett exempel på en sådan webbplats är alltomspara.se/forsakringar där man på en särskild sida för jämförelser av försäkringar får klar och tydlig information om olika försäkringar.

På sidan skriver du in uppgifter angående vad det är försäkring som du behöver. Därefter kopplas du vidare till där du får en sammanställning över vilka försäkringar som passar just för din situation. Du får snabbt och enkelt en överblick över vilka försäkringar som finns och kostnaden för respektive försäkring. Därefter kan du i lugn och ro jämföra de olika försäkringarna. När du funnit en försäkring som passar dina behov och din plånbok kan du enkelt teckna dig för försäkringen online.

Att tänka på när man ska välja försäkring

Det är enkelt att stirra sig blind på priset när man ska välja försäkring. Priset är självfallet viktigt men det är minst lika viktigt att du har klart för dig vad försäkringen omfattar. Risken är stor att en billigare försäkring har ett mindre omfattande skydd än en försäkring som kostar lite mer.

När du kontrollerar dina försäkringar bör du även kontrollera så att de inte ”överlappar” varandra, d v s att du är dubbelförsäkrad i något avseende. Du har kanske tecknat en försäkring genom din fackförening och samtidigt har du på egen hand har tecknat dig för en hemförsäkring direkt med ett försäkringsbolag. Även om försäkringarna i grund och botten försäkrar olika saker är det vanligt att de i vissa delar omfattar samma saker. Detta innebär att du konkret betalar två gånger för en försäkring i dessa delar.

About Andreas 604 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.