Vad är ett elslutsbleck?

Med ett elslutbleck kan du öppna en dörr på distans utan att ändra det mekaniska låset som redan är installerat. Elslutbleck används ofta i kommersiella tillträdeskontrollsystem, eftersom de gör det möjligt för dörrar att förbli låsta på utsidan för att förhindra tillträde för allmänheten.

Den största skillnaden mellan elslutbleck och traditionella slutbleck är att med en elektriska styrs låsfunktionen delvis av särskilda mekanismer i själva slagplåten. Varje gång frigöringssystemet aktiveras kommer ett gångjärn i metall som finns inuti det elektriska slaglåset att svänga ur vägen så att dörren kan öppnas utan att man behöver vrida på dörrhandtaget.

Installationen av ett elslutbleck är den lämpligaste lösningen för alla som behöver öppna en dörr på distans, utan att göra det fysiskt. Det finns många situationer där detta kan vara nödvändigt: att öppna dörren till en butik för en kund från bakom disken, eller dörren till ett delat kontor, eller ännu enklare, dörren till ett hyreshus.

Fördelar med elslutbleck

  • Säkerhet: De kan endast aktiveras med ett kort, en pin eller en fjärrkontroll som är kopplad till låset.
  • Bekvämlighet: När den är ansluten till ett fjärrsystem kan du helt enkelt tillåta någon att komma in i ett rum eller lokal genom att trycka på en knapp. Ett elektriskt lås som är kopplad till en PIN-kod kan också vara användbar, eftersom ingen nyckel behövs och du kan välja vem du vill dela koden med.
  • Enkel installation: Installation av elslutbleck är snabbare och enklare. Det beror på att elslutbleck monteras endast på ramen, för att installera dem krävs endast att man skär i ramen. Elektroniska lås kräver däremot preppning på själva dörren vilket kan komplicera.
  • Låg kostnad för installation: Eftersom elslutbleck är enklare att installera som förklaras ovan bör en anlitad hantverkare ta mindre tid på sig att installera dem; därför bör din arbets- och materialkostnad vara liknande den för en installation av ett standardslutbleck.
About Andreas 5209 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.