Hur många isk konton kan man ha?

En fråga som ofta dyker upp bland småsparare, och som jag hört relativt ofta, är ifall man bör öppna sig ett isk eller kf? Och är det möjligt att öppna sig flera isk konton? 

Att välja aningen isk eller kf beror helt på dina placeringar. Båda kontona beskattas med en årlig schablonskatt som till mesta dels styrs av statsräntan. Dock finns det något som kallas för utländsk källskatt som hanteras olika beroende på vilket konto du använder dig av. 

ISK eller KF?

Utdelningar som kommer från svenska bolag beskattas inte med någon vinstskatt för varken isk eller kf. Om du däremot köpt aktier i ett utländsk bolag som ger utdelningar kommer du att behöva betala utländsk källskatt. Källskatten varierar mellan olika länder. Exempelvis är den 15 % för utdelningar från amerikanska bolag, men 27 % för bolag från Norge. Du kan ansöka om att få tillbaka källskatten. 

Ifall du äger utländska bolag som ger utdelning via ett isk kan du ansöka om att få tillbaka källskatten. Dock kan det vara problematiskt att få tillbaka den då du själv måste lägga ner egen tid. I många fall är det inte ens möjligt att få tillbaka källskatten. Investerar du istället via ett KF, är det försäkringsbolaget som står som direkt ägare av aktierna. De har oftast betydligt bättre resurser att kunna kräva tillbaka källskatten. Dock kan det ta försäkringsbolagen så länge som 2 – 3 år att kräva tillbaka källskatten. 

Isk och kf skiljer sig också åt på många andra punkter. Exempelvis gällande ägandeskap, utländsk källskatt, insättningsgaranti, och mycket mer. Jag rekommenderar att besöka https://investorunner.com/sv/isk-eller-kf/ för att lära dig mer och se de olika skillnaderna mellan isk och kf. De visar med tydliga exempel på hur kontona skiljer sig åt och när du bör välja vilket. De lärde mig exempelvis att främst att använda mig av isk för svenska placeringar, och kf för utländska innehav. 

Olika ISK för olika innehav

Det finns ingen begränsning i hur mycket ISK-konton du kan ha. Jag har snart varit aktiv på börsen i över 5 år och insett fördelarna med att använda sig av flera isk. I dagsläget använder jag 3 st isk. Anledningen till varför jag valt att öppna 3 olika isk har att göra med mina olika placeringar. Exempelvis sorterar jag mina placeringar utifrån branscher och sparhorisont. Exempelvis har jag ett isk som endast innehåller placeringar av aktier och fonder inom tech och kommunikation. 

På sätt blir det enklare för mig att kunna hålla reda på mina placeringar. Samtidigt får jag en tydlig bild över vilka placeringar i vilka branscher som går bäst eller sämst. Det tillåter mig också att kunna jämföra mina placeringar mellan olika branscher och mot olika index över specifika tidsperioder. Jag rekommenderar dig att besöka InvestoRunner för att lära dig mer om olika typer av placeringar inom aktier och fonder och olika sparhorisonter. 

Flytta mellan olika ISK

Vad jag tycker är mycket smidigt med isk är att det är fullt möjligt att kunna flytta mina innehav mellan de olika kontona. Dessutom är det helt gratis. Jag har aldrig behövt betala någon extra avgift och heller inte behövt betala någon extra skatt. Du behöver alltså inte fundera du på att betala något extra, vilket gör det väldigt enkelt att “städa” mina konton då och då i takt med att jag förändringar mina placeringar efter nya preferenser och behov. 

Jag bör dock nämna att det inte möjligt att flytta värdepapper mellan isk och kf. Var därför noga med att välja rätt konto redan från först början när du genomför din investering.

About Andreas 825 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.