Hörselnedsättningar kan drabba alla

Att kontrollera hörseln regelbundet är en bra idé, inte minst för att hörseln kan bli sämre med åldern. Hörselnedsättning kan även bero på miljö, arvsanlag och sjukdom. Det kan vara svårt att upptäcka att man har fått sämre hörsel, men det finns en del riskfaktorer som är värda att uppmärksamma.

 

När äldre personer får sämre hörsel kan det vara svårt för dem att upptäcka det själva eftersom det ofta sker gradvis. Det är därför vanligt att närstående till personen upptäcker den nedsatta hörseln innan den drabbade. Hörselförsämringar kan göra det svårare att höra högfrekventa ljud, svaga röster och att urskilja enskilda ljud. Försämringar av hörseln på grund av ålder sker för att vårt hörselsystem utsätts för dagligt slitage under hela livet. En äldre person som har drabbats av hörselnedsättningar kan be dig att upprepa dig ofta eller ha svårt att uppfatta vad du säger om det är flera som pratar samtidigt.

 

Alla hörselproblem är inte permanenta

Det är viktigt att komma ihåg att nedsatt hörsel inte alltid måste vara permanent. Om du till exempel har för mycket vax i öronen kan hörseln påverkas tillfälligt. För att ta reda på hur det ligger till med hörseln måste du ta ett hörseltest där en legitimerad audionom testar dig i en ljudisolerad miljö. När hörseltestet har genomförts bedömer audionomen dina resultat och fastställer vilka behov du har. Hur mycket ett hörseltest kostar beror på vilket landsting/region du bor i.

 

Bullriga miljöer är en risk

Om du har ett yrke där du ofta är exponerad för höga ljudvågor kan du också drabbas av hörselnedsättningar. Det brukar kallas för bullerskador och är vanligt att se hos vissa yrkesgrupper som exempelvis musiker, förskollärare, militärer och fabriksarbetare. Det sker för att de känsliga hårcellerna i innerörat skadas och dör när de har utsatts för alldeles för högt ljud under en lång tidsperiod. Minskade hårceller gör att hörseln gradvis blir sämre. Att använda hörselskydd på arbetet är ett måste om du arbetar i en bullrig miljö och det är något som din arbetsgivare brukar ordna.

 

Går du ofta på konserter med högt ljud eller lyssnar på hög musik genom hörlurar kan det leda till försämrad hörsel, av samma anledningar som i ovanstående exempel. Att använda hörselskydd på livekonserter och att sänka ljudet i hörlurarna är viktigt om du vill skydda hörseln.

 

Det kan även vara medfött

En del personer har medfödda hörselnedsättningar som beror på ärftliga eller icke-ärftliga faktorer. Genetiska defekter kan leda till hörselnedsättningar direkt efter födseln eller vid ett senare tillfälle. Är orsaken icke-genetisk kan det bero på låg födelsevikt samt sjukdom eller infektion under graviditeten.

About Andreas 5188 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.