CBD-salva – Kan det lindra smärta lokalt?


Om du har ont i huden för att du har bränt dig eller av någon annan anledning kan det kännas konstigt att ta en värktablett för att få lindring. Det är i många fall bättre att behandla smärtan lokalt. CBD-salva används ofta av personer som vill ha naturlig, lokal smärtlindring som appliceras direkt på huden.

CBD är en cannabinoid som utvinns av hampaväxten. Den kemiska föreningen har många olika medicinska användningsområden och är laglig i Sverige eftersom den inte är narkotikaklassad. CBD ger inte någon berusning, men det verkar lugnande på kroppen eftersom det stillar nervsystemet och är antiinflammatoriskt. Det används som ett hälsotillskott över hela världen och har under senare år blivit en vanlig produkt på den europeiska marknaden.

Eftersom CBD används direkt på kroppen är det viktigt att du bara använder en salva av hög kvalitet. Använd gärna en köpguide för att hitta pålitliga märken med produkter som håller måttet. Topisk CBD finns i flera olika former som exempelvis gelé, lotion, olja och salva. Det är vad du ska använda den till som bestämmer vilket format som passar bäst. Salva är perfekt om du vill lindra insektsbett, solbränna eller muskelsmärta. Eftersom salvan appliceras direkt på huden kan CBD absorberas direkt till den plats som måste smärtlindras. Du kan läsa mer om salvan arbetar här.

Det har utförts många studier som visar hur CBD hjälper mot smärta, men för att förstå hur det fungerar måste vi först se på vilka typer av smärta som kan behandlas.

Smärta kan delas upp i två kategorier: neuropatisk och inflammatorisk smärta. Den neuropatiska smärtan kommer från nerverna och uppstår till exempel när man har ischias. Inflammatorisk smärta uppstår när kroppens vävnader blir inflammerade, som exempelvis när man har träningsvärk, skadade ligament, får ett insektsbett eller lider av artrit. CBD har visat sig fungera bäst som smärtlindrande av inflammatorisk smärta eftersom det är ett kraftfullt antiinflammatoriskt medel. Det har dock även använts för neuropatisk smärta och uppvisat goda resultat.

CBD ger för det mesta inga sidoeffekter och de sidoeffekter som kan uppstå är vanligtvis milda. När man använder det topiskt är det dessutom svårare att ta för mycket än när man tar det invärtes. Sidoeffekter som kan uppstå när man överdoserar CBD inkluderar trötthet, illamående, diarré, muntorrhet och huvudvärk. 

För att hitta rätt dos ska man först och främst använda sig av tillverkarens instruktioner som uppger doser efter användarens vikt. Eftersom alla reagerar olika på tillskott får man sedan testa sig fram om man behöver en starkare eller svagare dos. Topisk CBD kan man använda till dess att man inte känner någon smärta längre.

About Andreas 5209 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.