Traineeprogram

Inlägget är skrivet i samarbete med Meet a student


Funderar du på att söka för att delta ett traineeprogram? Här delar vi med oss av av några tips som vi samlat till dig som är sökande.

  • Vad vill du gå ut av traineeprogrammet? Ta dig tid och tänk igenom vad du vill och också vad som kommer krävas av dig då.
  • Se över vad det finns det för syfte med traineeprogrammet och vilken tjänst det kommer leda till efter avslut.
  • Gå igenom tillgängligt schema och program noggrant innan.
  • Ett traineeprogram kan vara en möjlighet att lämna sin nuvarande bransch och roll och prova Vingarna i ett helt nytt område.
  • Jobba med ditt CV. Var tydlig och ge konkreta exempel. Håll CV och brev kort, max 1 sida per dokument.
  • Du behöver sticka ut och vara unik så skicka inget standardbrev. En rekryterare måste känna att du är motiverad till att få tjänsten.
  • Tydliggör att du har den kompetens, den erfarenhet och de egenskaper som söks för traineeprogrammet.
  • Se till att gå igenom och kontrollera avtal så att det är inom ramarna för vad ett traineeprogram ska vara.
  • Sök upp information och historik från tidigare trainees för att få en bild av traineeprogrammet och företaget som håller i det.

Vad är ett traineeprogram?

Ett traineeprogram erbjuds av både företag och myndigheter och är en slags utbildning i form anställning, det innehåller både teori och praktik där utbildningsdelen är till för att lära upp traineen om företaget och verksamheten för att vid avslutat program kunna börja arbeta som nyckelperson i företaget.

En trainee är normal en nyexaminerad person som avslutar studier på universitet eller högskola.

Traineeprogrammen är ofta på mellan 12 och 24 månader och under programmets gång så ska traineen få avtalsenlig lön och sen fast anställning efter programmets avslut.

About Andreas 5209 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.