Företagsfinansiering

Inlägget är skrivet i samarbete med Mynt.se

Idag finns det flera olika alternativ för att säkra sin företagsfinansiering. Detta kan göras med olika typer av lån och krediter och/eller med fakturaköp. Nedan listas tre olika finansieringslösningar och deras för- och nackdelar.

Företagskredit/checkkredit

Företagskredit (även kallat checkkredit) innebär att ett företag när som helst kan låna pengar inom ramen för ett avtal med en bank eller finansiell institution som till exempel Mynt. Hur mycket kredit företaget maximalt kan utnyttja vid ett tillfälle regleras i avtalet. Detta kan liknas med ett kreditkort för en privatperson. För att ha en checkkredit betalar företaget två typer av avgifter. Dels betalas en fast avgift (kontraktsränta) baserat på den avtalade kreditgränsen. Utöver det betalar också företaget en så kallad dispositionsränta på det belopp som faktiskt utnyttjas. Fördelen med en företagskredit är att du bara betalar ränta på det belopp du faktiskt utnyttjar. Det lämpar sig därför bra för företag som har kortsiktiga och återkommande variationer i sina utgifter. Nackdelen är att det blir relativt enkelt att spendera mer pengar än företaget faktiskt har tillgång till, vilket inte är bra på längre sikt.

Företagslån

Företagslån används vanligtvis för att finansiera större investeringar i ett företag. Detta kan vara exempelvis köp av ny produktionsutrustning eller en företagsbil. Pengarna betalas från en bank till företaget som en engångssumma. Företaget betalar sedan tillbaka lånet utefter en amorteringsplan enligt överenskommelse med långivaren. Förutom amorteringen betalas också en ränta på lånet. Storleken på räntan styrs av företagets finansiella situation och regleras av avtalet med långivaren. Fördelen med företagslån är att ett företag snabbt kan få tillgång till pengar för att göra investeringar vid rätt tillfälle. Nackdelen kan vara att investeringen inte visar sig vara lönsam vilket innebär att företaget inte ökar sin inkomst tillräckligt mycket för att täcka kostnaderna för lånet.

Fakturaköp

Fakturaköp innebär att ett företag, istället för att skicka faktura till kund, säljer fakturan/fordran till en mellanhand. Så fort fakturan överlämnats till fakturaköparen överförs fakturabeloppet till företaget. På så sätt flyttas alltså kreditrisken från företaget till den som köper fakturan. Detta minskar även administrationen i samband med fakturering, eventuella påminnelser och inkassokrav. Köparen av fakturan tar i regel ut en avgift i form av procentandel av fakturabeloppet. Hur stor denna kostnad blir beror på hur stor kreditrisk fakturan har, alltså hur sannolikt det är att mottagaren betalar i tid. Fördelen med fakturaköp är att företaget slipper administrera fakturahantering samt att risken att inte få betalt minskar. Nackdelen är att de avgifter som tas ut för att köpa fakturor kan bli höga, särskilt om risken i fakturan anses vara hög. Det blir alltså en avvägning huruvida det är värt att betala en extra avgift för att säkra att företaget får in det fakturerade beloppet i tid.

About Andreas 626 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.