About Andreas 5209 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.